joi, 18 iunie 2009

Baze de date internaționale

ESPACE - NET Baza de date online gratuită care permite căutarea brevetelor în peste 30 de milioane de documente (brevete europene, brevete ale statelor membre si informatii despre brevete din toata lumea).
DEPATISnet Deutsches Patent- und Markenamt Baza de date online gratuită, în Germană si Engleză, care oferă acces la publicațiile de brevet din întreaga lume si din sistemul Oficiului German de Brevete.
USPTO Baza de date on line gratuită, în Engleză, care oferă acces la documentele de brevet americane.
UK PARENT OFFICE DATABASE Baza de date online gratuită, în Engleză, care oferă acces la documente de brevet britanice.
PCT GAZETTE Baza de date online gratuită în Engleză si în Franceză ce oferă acces la informații bibliografice, rezumate si desene ale brevetelor europene publicate din Ianuarie 1997
JAPAN PATENT OFFICE INTELLECTUAL PROPERTY DIGITAL LIBRARY Baza de date online gratuită în Engleză și Japoneză ce oferă acces la informatii din brevetele japoneze.
CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE PATENT DATA BASES Baza de date online gratuită în Franceză si Engleză ce oferă acces la descrieri de brevet si imagini de peste 75 de ani.
CANADIAN TRADE-MARKS DATA BASE Baza de date online gratuită în Franceză si Engleză care contine mărcile înregistrate în Canada.
AUSTIAN PATENT DATA BASE Baza de date gratuită online în Engleză care oferă acces la informatii din brevete austriece.
INVENTIONS (ABSTRACTS IN ENGLISH) - RUABEN Baza de date gratuită online în Engleză care oferă acces la rezumate de brevete rusești din 1994 - prezent
RUSSIAN TRADEMARKS - RUTM Baza de date gratuită online în Rusă care contine informatii bibliografice si imagini grafice a mărcilor înregistrate în Federația Rusă. Baza de date corespunde cu Buletinele Oficiale din 1994 -prezent.
UTILITY MODELS -RUABU1 Baza de date gratuită online în Rusă care contine cereri si imagini grafice ale modelelor industriale înregistrate în Rusia. Baza de date corespunde cu Buletinele Oficiale din 1994 - prezent.
FILDATA-ITALIAN PATENT,UTILITY MODEL AND DESIGN MODEL DATABASE Baza de date gratuită online în Italiană care oferă acces la brevete, desene și modele industriale italiene din 1991- prezent.
INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION DATABASES ON INTERNET Baza de date gratuită online în Cehă care oferă acces la brevetele, modele de utilitate, date bibliografice și imagini ale certificatelor de design industrial și mărcile înregistrate în Republica Cehă.
PATENT ABSTRACTS OF BULGARIA Baza de date gratuită online în Engleză care oferă acces la datele bibliografice, rezumatele si imaginile brevetelor acordate de Oficiul Bulgar de Brevete din decembrie 1997 - prezent.
Surf IP.com IP OFFICE OF SINGAPORE PORTAL Baza de date online gratuită în Engleză ce oferă acces la baza de date a Oficiului de Proprietate Intelectuală Singapore si face trimiteri catre PCT, Oficiul de PI Singapore, Oficiul Japonez, Oficiul Tailandez, Oficiul European de Brevete, Oficiul Britanic, Oficiul Australian, Oficiul Coreean, Oficiul American, Index-ul brevetelor Taipei, Oficiul Canadian si Bazele de date cu informații privind brevetele din China.
EGYPTIAN PATENT ABSTRACTS Baza de date gratuită online ce oferă acces la rezumatele si imaginile brevetelor acordate de Oficiul Egiptean de Brevete din anul 2001- prezent.
NORWEGIAN PATENTS Baze de date gratuită online ce oferă acces la brevetele acordate de Oficiul Norvegian de Brevete din anul 2003- prezent. Brevetele sunt grupate în funcție de Clasificarea Internațională a Brevetelor.
INTELLECTUAL PROPERTY SELECTION- NOUA ZEELANDA Baza de date gratuită online care oferă acces la datele bibliografice ale brevetelor, mărcilor si desenelor industriale acordate de Oficiul Neo Zeelandez.
BAZA DE DATE AGEPI- REPUBLICA MOLDOVA
AG BIOTECHNOLOGY PATENTS AND NEW TECHNOLOGIES Baza de date online gratuită în Engleză ce oferă acces la o căutare în brevete din domeniul biotehnologiei din toată lumea.
CAMBIA Portal de proprietate industrială în Engleză.
SOFTWARE PATENT INSTITUTE & ITS DATA BASE OF SOFTWARE TECHNOLOGIES(SPI) Baza de date online gratuită în Engleză care oferă acces la brevete din domeniul tehnologiei software.
ORANGE BOOK UNLEASHED Baza de date comercială online în Engleză care oferă contra-cost acces la clasificarea brevetelor farmaceutice americane dupa mărci.
DELPHION Baza de date comercială online (numai datele referitoare la Statele Unite sunt gratuite) ce oferă contra-cost acces la brevete acordate americane si europene, la cereri de brevet si la rezumate japoneze, publicații WIPO PCT și INPADOC.
AUREKA SEARCH (BY AURIGIN,A SUBSIDIARY OF MICROPATENT) Baza de date comercială online în Engleză care oferă contra-cost acces la brevete americane, europene si japoneze si date despre cereri de brevet PCT (Patent Cooperation Treaty) si date sumare despre milioane de brevete americane, europene și japoneze.
QUESTEL.ORBIT Baza de date online comercială în Engleză care oferă acces la căutare în mai multe baze de date ca: Q- Pat (Brevete americane și europene) și FILE PLUSPAT (brevete din 68 de țări) si la varianta oficială în engleză a PATOLIS-WEB.
BRIVIT DATABASE Baza de date comercială online în Engleză care oferă contra-cost acces la o completă bibliografie a tuturor documentelor și brevetelor publicate din domeniul Masini cu Reluctantă Comutată (SRM) care nu tin seama de limbaj.
DIALOG DATA STAR Baza de date comercială online în Engleză care oferă contra-cost acces la o baze de date variate ce conțin informații Stiintifice si Business, informatii despre companii Europene, noutăti din Estul & Vestul Europei, informatii biomedicale, farmaceutice  de îngrijirea sănătătii, informatii tehnice.
EUROPEAN COATING PATENTS DATABASE Baza de date comercială online în Engleză care oferă contra-cost acces la textul integral al brevetelor din industria de acoperiri.
FACHINFORMATIONSZENTRUM KARLSRUHE (STN) Baza de date comercială online în Engleză si Germană care oferă acces contra-cost la bazele de date ale STN pentru stiinta, tehnologie, brevete si afaceri ca IFI CLAIMS.
IFI CLAMES PATENT SERVICE Baza de date comercială online în Engleză care oferă contra-cost acces la toate brevetele americane din domeniul chimiei din 1950, toate brevetele de utilitate americane din 1963, colectia completă a brevetelor americane din 1971-1974, incluzând 96.000 de înregistrări care lipsesc din baza de date USAPAT și toate certificatele de design si brevetele de plante din decembrie 1976 ( accesibile din DIALOG, STN și QUESTEL.ORBIT).
IPR VILLAGE Baza de date comercială online în Engleză si Germană care oferă contra-cost acces la documentele publicate de Oficiul German de Brevete si Mărci (din 1968), de Oficiul European de Brevete (din 1978), de Oficiul Mondial de Proprietate Intelectuală (din 1978) si de Oficiul American de Brevete (din 1976). În plus, este disponibilă traducerea în limba engleză a primei pagini a cererilor de brevet publicate de Oficiul Japonez de Brevete (din anul 2000).

Prima bază de date online cu fotografii din timpul comunismului
http://www.arhivelenationale.ro/
http://http://www.crimelecomunismului.ro/

Adrese web utile

Mediatorul European - The European Ombudsman.

Informaţia este disponibilă în limbile: română, engleză, franceză, germană, spaniolă, greacă, italiană, daneză, finlandeză, suedeză, olandeză.

Agenţiile Uniunii Europene.

Informaţia este disponibilă în limbile: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, daneză, finlandeză, suedeză, greacă, olandeză, portugheză.

Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.

Informaţia este disponibilă in limbile engleză şi franceză.

Pagina oficială a Parlamentului Internaţional pentru Siguranţă şi Pace - International Parlament for Safety and Peace.

Informaţia este disponibilă în limbile: română, italiană, engleză, franceză, germană, rusă, arabă.

Banca Europeană de Investiţii - European Investment Bank.

Informaţia este disponibilă în limbile: engleză, franceză, germană.

EURODESK

reţea de informaţii referitoare la Europa şi UE, destinată tinerilor.

Colaboratorii sunt: 15 ţări din cadrul UE plus ţările: Cipru, Norvegia, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, România, Slovenia, Estonia, Bulgaria, Letonia.

Informaţia este disponibilă în limbile: engleză, franceză, spaniolă, germană.

Centrul European pentru Limbi Moderne - European Centre for Modern Languages.

Informaţia este disponibilă în limbile engleză şi franceză.

Ghid de oportunităţi pentru studiu peste hotare.

Pagina oficială a Uniunii Europene.

Cuprinde activităţile, instituţiile, documentele oficiale ale uniunii, ştiri, alte informaţii utile.

Ţările candidate la Uniunea Europeană, procesul de lărgire a UE, criterii de aderare şi stadiul negocierilor.

Pagina oficială a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.

Cuprinde informaţii referitoare la Uniunea Europeană, statele membre, ţările candidate, parteneriatul cu România, politicile comunitare, acquis-ul comunitar, stadiul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană.

Pagina oficială a Ministerului Integrării Europene.

Cuprinde date referitoare la: cooperarea bilaterală şi multilaterală, poziţia României privind viitorul Europei, programul PHARE, programul Access, ISPA în cadrul UE, ISPA în România, programul SAPARD, asistenţa financiară oferită României de statele membre ale UE, strategiile de integrare, Acordul European de Asociere România-UE.

Pagina oficială a Oficiului de Integrare Europeană, din cadrul Camerei de Comerţ a României.

Cuprinde date referitoare la sprijinul UE pentru aderare, participarea ţărilor candidate la programele, agenţiile şi comitetele Comunităţii Europene; cele trei instrumente de preaderare: PHARE, ISPA, SAPARD, publicaţii full-text în limba română.

Pagina oficiala Consiliului Europei, cuprinde tratate şi convenţii europene.

Informaţia e disponibilă în limbile engleză şi franceză.

Pagina oficială a organizaţiei nonguvernamentale EuroAtlantic-Club.

Cuprinde rapoarte privind lărgirea UE, planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană.

Pagina Oficială a bazei de date legislative EurLex a Uniunii Europene.

Informaţia este disponibilă în limbile: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, daneză, finlandeză, suedeză, greacă, olandeză, portugheză.

Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene - The Court of Justice of European Communities.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului - European Court of Human Rights.

Informaţia este disponibilă în limbile engleză şi franceză.

Parlamentul European - European Parliament.

Informaţia este disponibilă în limbile: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, daneză, finlandeză, suedeză, greacă, olandeză, portugheză.

Consiliul Uniunii Europene - Council of the European Union.

Informaţia este disponibilă în limbile: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, daneză, finlandeză, suedeză, greacă, olandeză, portugheză.

Parlamentul European al Tineretului - European Youth Parliament.

Informaţia este disponibilă în limbile engleză şi franceză.

Comisia Europeană - European Comission.

Informaţia este disponibilă în limbile: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, daneză, finlandeză, suedeză, greacă, olandeză, portugheză.

Curtea Europeană de Audit - European Court of Auditors.

Informaţia este disponibilă în limbile: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, daneză, finlandeză, suedeză, greacă, olandeză, portugheză.


Banca Central Europeană - The European Central Bank.

Informaţia este disponibilă în limba engleză.

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei - Council of Europe Development Bank.

Informaţia este disponibilă în limbile engleză şi franceză.

Baza de date cu filmele europene - Data Base on admissions of films released in Europe.

Informaţia este disponibilă în limba engleză.

Adrese de contact

Committee of the Regions
Bâtiment Jacques Delors
Rue Belliard 99-101
B - 1040 Brussels - Belgium
Tel. (32-2) 282 2211
Fax (32-2) 282 2325

Council of the European Union
Rue de la Loi / Wetstraat, 175
B-1048 Brussels
Tel (32-2) 281 61 11
Fax (32-2) 281 73 97 / 81

European Court of Auditors
12, rue Alcide De Gasperi,
L - 1615 Luxembourg
Tel : (352) 4398-45410 (External Relations Department)
Fax : (352) 4398-46430
euraud@eca.europa.eu

Court of Justice
Palais de la Cour de Justice
Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
L-2925 Luxembourg
Tel : (352) 4303.1
Fax : (352) 4303.2600
Fax (Press and Information Division): (352) 4303.2500

European Central Bank
Kaiserstraße 29
Postfach 16 03 19
D-60311 Frankfurt am Main
Tel : (49) 69 1344 0
Fax : (49) 69 1344 6000
info@ecb.europa.eu

European Commission
B-1049 Brussels
Tel : (32-2) 299 11 11

European Data Protection Supervisor
Rue Wiertz, 60
B - 1047 BRUSSELS
tel. +32 2 28 31 900
fax +32 2 28 31 950

European Economic and Social Committee
Rue Belliard / Belliardstraat, 99
B-1000 Brussels
Tel: (32-2) 546 90 11
Fax: (32-2) 513 48 93

European Investment Bank
100, boulevard Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg
Tel: (352) 43 79 1
Fax: (352) 43 77 04
info@eib.europa.eu

European Investment Fund
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
Tel : (352) 42 66 88 - 1
Fax : (352) 42 66 88 - 200
info@eif.europa.eu

European Parliament
Rue Wiertz / Wiertzstraat
B- 1047 Brussels
Tel: (32-2) 284 21 11
Fax: (32-2) 284 69 74
(32-2) 230 69 33
Allée du Printemps
B.P. 1024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel: (33) 3 88 17 40 01
Fax: (33) 3 88 25 65 01 (WIC)
(33) 3 88 17 49 60 (LOW)
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
Tel: (352) 43 00-1
Fax: (352) 43 00 294 94 (KAD)
(352) 43 00 293 93 (SCH)
(352) 43 00 292 92 (ADG)

The European Ombudsman
1, avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 (0) 3 88 17 23 13
Fax: +33 (0) 3 88 17 90 62
euro-ombudsman@europarl.europa.eu